Longitudinal survey of persons in search of work 1992

SND-ID: snd0794-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001099

There is a later version of this dataset than the one you have requested.

Go to the latest version: 2.0

Version 2.0: 2014-10-17

DOI: https://doi.org/10.5878/002228

Citation

Alternative title

LSA

Creator/Principal investigator(s)

Sten-Åke Stenberg - Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

Research principal

Stockholm University - Swedish Institute for Social Research rorId

Description

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Show more..
En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande; Orientering till arbete, 'känsla av sammanhang' (Antonowsky) och bedömning av livssituation. Show less..

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Unavailable

Sampling procedure

Urvalsramen för studien var arbetsförmedlingens sökanderegister. Ur denna ram gjordes ett slumpmässigt urval bland personer inskrivna vid arbetsförmedlingen som uppfyllde följande kriterier: a) Sökandekategori: Utan arbete, b) Servicekod: Kan ta arbete direkt, c) Önskad arbetstid: Heltidsarbete, d) Ålder 25-54 år, e) Nationalitet: Nordiska medborgare, f) Ej arbetshandikapp.

Time period(s) investigated

1992-03-06 – 1992-09-01

Variables

976

Number of individuals/objects

651

Data format / data structure

Data collection
 • Mode of collection: Face-to-face interview
 • Time period(s) for data collection: 1992-03-06 – 1992-09-01
 • Data collector: Statistics Sweden
 • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Administrative information

Responsible department/unit

Swedish Institute for Social Research

Funding 1

 • Funding agency: Swedish Council for Social Research

Funding 2

 • Funding agency: Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences

Funding 3

 • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Funding 4

 • Funding agency: Rådet för arbetslivsforskning

Funding 5

 • Funding agency: Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier
... Show more..

Funding 1

 • Funding agency: Swedish Council for Social Research

Funding 2

 • Funding agency: Swedish Council for Research in the Humanitie and Social Sciences

Funding 3

 • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Funding 4

 • Funding agency: Rådet för arbetslivsforskning

Funding 5

 • Funding agency: Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier

Funding 6

 • Funding agency: Arbetslöshetskassornas samorganisation
Show less..
Topic and keywords

Research area

Employment (CESSDA Topic Classification)

Unemployment (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

General health and well-being (CESSDA Topic Classification)

Publications
Published: 2010-12-06
Last updated: 2020-01-23