Sweden during the second world war: Press register 1938-1945

SND-ID: snd0158-1. Version: 2.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001627

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Klas Åmark - Stockholm University, Department of History

Research principal

Stockholm University - Department of History rorId

Description

This reference database (SUAV) gives the content, in numeric code, of about 160 000 articles from 27 Swedish newspapers between the years 1938 and 1945. The articles deal with public debate and public opinion in 30 different subjects. The register also contains a code for author or speaker for each article, approximately 12 000 names.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Newspaper articles concerning public opinion in Sweden written in 27 daily newspapers between 1938 and 1945.

Sampling procedure

Vid urvalet av tidningar har man strävat efter att tillgodose några olika aspekter. För det första gällde det att få med ett representativt urval från respektive politiskt parti, alternativt politisk tendens. För det andra gällde det att få med de tidningar som allmänt uppfattas som centrala och dominerande. För det tredje gällde det att få fram en någorlunda jämn geografisk spridning över hela landet, inte minst med tanke på att politiska tal och möten normalt främst bevakas i regionalpressen. Då dessa överväganden ställdes mot varandra kom man fram till att det fanns en kärngrupp av tidningar som borde vara med, framför allt med tanke på deras politiska betydelse. Dit hörde främst Svenska Dagbladet, Nya Dagligt Allehanda, Dagens Nyheter, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Göteborgs-Posten, Stockholms-Tidningen, Arbetet, Socialdemokraten-Morgontidningen och Ny Dag. Därefter kompletterades denna lista med ytterligare ett antal tidningar, där storleken av urvalet bestämdes dels av vad som betraktades som ett vetenskapligt minimum, och dels av de ekonomiska ramarna. Man kom fram till att de

... Show more..
Vid urvalet av tidningar har man strävat efter att tillgodose några olika aspekter. För det första gällde det att få med ett representativt urval från respektive politiskt parti, alternativt politisk tendens. För det andra gällde det att få med de tidningar som allmänt uppfattas som centrala och dominerande. För det tredje gällde det att få fram en någorlunda jämn geografisk spridning över hela landet, inte minst med tanke på att politiska tal och möten normalt främst bevakas i regionalpressen. Då dessa överväganden ställdes mot varandra kom man fram till att det fanns en kärngrupp av tidningar som borde vara med, framför allt med tanke på deras politiska betydelse. Dit hörde främst Svenska Dagbladet, Nya Dagligt Allehanda, Dagens Nyheter, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Göteborgs-Posten, Stockholms-Tidningen, Arbetet, Socialdemokraten-Morgontidningen och Ny Dag. Därefter kompletterades denna lista med ytterligare ett antal tidningar, där storleken av urvalet bestämdes dels av vad som betraktades som ett vetenskapligt minimum, och dels av de ekonomiska ramarna. Man kom fram till att det inte var möjligt att exakt avgöra vilka övriga tidningar som skulle vara med utifrån de uppställda kriterierna. Eftersom avsikten var att arbeta med en kvalitativ argumentationsanalys menade man att det väsentliga var att det fanns med ett rimligt antal tidningar för de olik åsiktsriktningar som kunde tänkas ha varit av betydelse under kriget, men att det inom varje åsiktsriktning var möjligt att inom vissa gränser byta tidningar utan att detta skulle få större betydelse för slutresultatet. Sammanlagt har 27 tidningar excerperats, varav tjugo för hela perioden 1938-1945.

Högertidningar: Barometern (1938-30/6 1940, 1/7 1944-1945), Nya Dagligt Allehanda (1938-1944, nedlagd 1944), Nya Wermlandstidningen (1938-30/6 1940, 1/7 1944-1945), Svenska Dagbladet (1938-1945), Sydsvenska Dagbladet (1938-1945), Östergötlands Dagblad (1938-1945).

Liberala tidningar: Aftonbladet (1938-1945, Aftonbladet uppgav sig formellt vara folkpartistisk, men var i realiteten klart nazistiskt influerad fram till 1943. Tidningen togs med i urvalet p.g.a. dess nazistiska tendens), Dagens Nyheter (1938-1945), Eskilstuna-Kuriren (1938-1945), Expressen (1944-1945), Gefle Dagblad (1938-30/6 1940, 1/7 1944-1945), Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1938-1945), Göteborgs-Posten (1938-1945), Stockholms-Tidningen (1938-1945), Svenska Morgonbladet (1938-1945), Upsala Nya Tidning (1938-1945), Vestmanlands Läns Tidning (1938-1945), Falu-Kuriren (1938-30/6 1940).

Socialdemokratiska tidningar: Afton-Tidningen (1942-1945), Arbetet (1938-1945), Norrländska Socialdemokraten (1938-1945), Ny Tid (1938-1945), Socialdemokraten-Morgontidningen (1938-1945), Sydöstra Sveriges Dagblad (1938-1945), Örebro-Kuriren (1938-1945).

Kommunistiska tidningar: Ny Dag (1938-1945).

Bondeförbundstidningar: Skånska Dagbladet (1938-1945).

Den grundläggande principen för urvalet av tidningsartiklar har varit att endast sådana artiklar, som kan sägas utgöra för historikern primärt källmaterial har registrerats; detta kan vad gäller tidningspressen sägas omfatta: ledare, ledarstick, artiklar i politiska frågor och reportage och referat av tal vid politiska möten samt intervjuer. Allt övrigt material i tidningarna har lämnats åt sidan. Således har inget nyhetsmaterial medtagits, inte heller har material av annan typ som pressgrannar, insändare, annonser, kåserier, familjenyheter, sporthyheter eller handelsnyheter medtagits - även om detta material naturligtvis i vidare mening kan betraktas som opinionsbildande. Show less..

Time period(s) investigated

1938-01-01 – 1945-12-31

Variables

135

Number of individuals/objects

160571

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Compilation/Synthesis
  • Time period(s) for data collection: 1967-01-01 – 1972-12-31
  • Source of the data: Communications: Public, Communications
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Administrative information

Responsible department/unit

Department of History

Topic and keywords

Research area

History (CESSDA Topic Classification)

International politics and organisations (CESSDA Topic Classification)

Political behaviour and attitudes (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

History (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publications

Sort by name | Sort by year

Ekman, S. (1970) Sverige under andra världskriget. Presentation av ett forskningsprojekt. Historisk tidskrift 1970.

Ekman, S. (1979) Sverige under andra världskriget - erfarenheter från arbetet i ett projekt. Historisk tidskrift 1979.
Libris

Åmark, K. (1973) Makt eller moral. Svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939. Stockholm: Allmänna Förlaget. (With a summary in English). ISBN: 91-38-01489-0.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138014899

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Versions

Version 2.1. 2013-12-17

Version 2.1: 2013-12-17

DOI: https://doi.org/10.5878/001627

Version 2.0. 2010-01-13

Version 2.0: 2010-01-13

DOI: https://doi.org/10.5878/001593

Version 1.0. 1990-01-01

Version 1.0: 1990-01-01

DOI: https://doi.org/10.5878/001098

Published: 2013-12-17
Last updated: 2018-11-20