Trade union survey 1974_5

SND-ID: snd0091-5. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/v7tr-0w88

There is a later version of this dataset than the one you have requested.

Go to the latest version: 1.1

Version 1.1: 2014-04-10

DOI: https://doi.org/10.5878/001790

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Leif Lewin - Uppsala University, Department of Government

Research principal

Uppsala University - Department of Government rorId

Description

To describe democracy within the trade union movement through the interaction between members and elected representatives. The survey consists of five part studies, with fairly similar variables, carried out on various levels in the trade union structure and on journalists working with labour issues.

Purpose:

The aim of the study is to investigate how the union was ruled during the period and how its internal democracy worked.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Members and elected representatives of the LO-affiliated unions

Sampling procedure

Av de totalt 1952 avdelningarna i LO uteslöts inledningsvis 214 avdelningar tillhörande Sjöfolks- och Musikerförbunden, samt vissa avdelningar inom Försäkringsanställdas förbund på grund av en ovanlig organisationsstruktur eller beroende på att medlemmarna i stor utsträckning är dubbelanslutna. Från de återstående 1738 avdelningarna insamlades ytterligare material i syfte att skapa underlag för en stratifiering. På grundval av detta fastställdes sju stratifieringsvariabler. 1) Organisationsstruktur, 2) Lön, 3) Socio-tekniska förhållanden, 4) Mobilitet, 5) Kön, 6) Medlemstid och 7) Politiska partisympatier. I ett första urvalssteg drogs nu 50 avdelningar. Vad gäller variabeln politiska partisympatier bestämdes från början att
10 av dessa 50 avdelningar skulle ha ett visst inslag av kommunister enligt följande: 1)innehålla minst en kommunistisk styrelseledamot eller 2) ha en kommunistisk ombudsman eller 3) ha fraktionsval med kommunistiska åsiktslistor. De återstående 40 avdelningarna drogs genom systematiskt urval med lika sannolikheter.
Steg 2: Urval av medlemmar, ledamöter m. fl. I urvalssteg

... Show more..
Av de totalt 1952 avdelningarna i LO uteslöts inledningsvis 214 avdelningar tillhörande Sjöfolks- och Musikerförbunden, samt vissa avdelningar inom Försäkringsanställdas förbund på grund av en ovanlig organisationsstruktur eller beroende på att medlemmarna i stor utsträckning är dubbelanslutna. Från de återstående 1738 avdelningarna insamlades ytterligare material i syfte att skapa underlag för en stratifiering. På grundval av detta fastställdes sju stratifieringsvariabler. 1) Organisationsstruktur, 2) Lön, 3) Socio-tekniska förhållanden, 4) Mobilitet, 5) Kön, 6) Medlemstid och 7) Politiska partisympatier. I ett första urvalssteg drogs nu 50 avdelningar. Vad gäller variabeln politiska partisympatier bestämdes från början att
10 av dessa 50 avdelningar skulle ha ett visst inslag av kommunister enligt följande: 1)innehålla minst en kommunistisk styrelseledamot eller 2) ha en kommunistisk ombudsman eller 3) ha fraktionsval med kommunistiska åsiktslistor. De återstående 40 avdelningarna drogs genom systematiskt urval med lika sannolikheter.
Steg 2: Urval av medlemmar, ledamöter m. fl. I urvalssteg två drogs slumpmässigt 50 medlemmar ur var och en av de tidigare utvalda 50 avdelningarna, förutsatt att respektive avdelning hade så många medlemmar. Vid lägre medlemsantal ingår samtliga. Totalt sett uppgår medlemsurvalet till 2294 individer. På avdelningsstyrelsenivå drogs samtliga avdelningsstyrelseledamöter i de 50 avdelningarna. Här blev urvalet 354 individer. På sektionsstyrelsenivå drogs samtliga, eller högst 15, sektionsstyrelseledamöter i de 24 avdelningar i urvalet som har sektioner. Urvalet här blev 304 individer. På central nivå ingår samtliga 272 ledamöter i urvalet. Show less..

Time period(s) investigated

1974 – 1977

1974 – 1977

1974 – 1977

1974 – 1977

Variables

54

Number of individuals/objects

110

Data format / data structure

Data collection
  • Mode of collection: Self-administered questionnaire: paper
  • Time period(s) for data collection: 1974
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Government

Funding

  • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation
Topic and keywords

Research area

Working conditions (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Political science (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Labour relations/conflict (CESSDA Topic Classification)

Publications

Sort by name | Sort by year

Lewin, L. (1977) Hur styrs facket? : om demokratin inom fackföreningsrörelsen. Stockholm: Rabén & Sjögren. ISBN 91-29-47943-6.
Libris | Swepub | Till lärosätets (uu) databas
ISSN: 0346-7538
ISBN: 91-29-47943-6

Lewin, L. (1977) Åsiktsjournalistiken och den fackliga demokratin. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (uu) databas
ISBN: 9789129503319

Lewin, L. (1977) Kodbok till fackföreningsundersökningen. Uppsala: Department of Political Science.

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 1984-06-05
Last updated: 2019-12-10