Kontrastförstärkt ultraljud av carotisplack

SND-ID: ext0210-1.

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Göran Bergström

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för medicin rorId

Beskrivning

Studiens data är insamlade mellan 2009-2013 och består av bilder (in vivo) och dataanalyser av asymptomatiska och symptomatiska karotida aterosklerosplack.
Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2013

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin

Etikprövning

Göteborg

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer