Horisontella gradienter med hög tidsupplösning hos atmosfärens vattenånga uppmätta med globala navigationssystem (GNSS) och mikrovågsradiometri

SND-ID: 2021-219-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/fyt8-bs80

Citering

Skapare/primärforskare

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tong Ning - Lantmäteriet

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Rymd-, geo- och miljövetenskap rorId

Beskrivning

Svensk version av sammanfattningen av den publicerade artikeln som använt sig av datamängden:
Vi har använt ett år (2019) av GNSS-observationer vid Onsala rymdobservatorium på den svenska västkusten för att skatta de linjära horisontella gradienterna för radiovågors fördröjning orsakad av vattenånga. De beräknade gradienterna jämförs med motsvarande från en mikrovågsradiometer. Vi har undersökt olika tidsupplösningar från 5 min till en dag. I förhållande till att endast använda GPS med en lägsta elevationsvinkel på 10° och en tidsupplösning på 5 min erhölls en förbättring som inkluderar GPS-, Glonass- och Galileodata i form av en ökning av korrelationskoefficienten med 11 % för gradienten mot öster och 20 % för den mot norr. Av alla olika GNSS-analyser erhölls den högsta korrelationen för de östra gradienterna och en upplösning på 2 timmar, medan den bästa överensstämmelsen för de nordliga gradienterna erhölls för 6 timmars tidsupplösning. Valet av tidsupplösning är en kompromiss mellan att få en hög korrelation och möjligheten att upptäcka snabba förändringar i gradienten. På grund av skilln

... Visa mer..
Svensk version av sammanfattningen av den publicerade artikeln som använt sig av datamängden:
Vi har använt ett år (2019) av GNSS-observationer vid Onsala rymdobservatorium på den svenska västkusten för att skatta de linjära horisontella gradienterna för radiovågors fördröjning orsakad av vattenånga. De beräknade gradienterna jämförs med motsvarande från en mikrovågsradiometer. Vi har undersökt olika tidsupplösningar från 5 min till en dag. I förhållande till att endast använda GPS med en lägsta elevationsvinkel på 10° och en tidsupplösning på 5 min erhölls en förbättring som inkluderar GPS-, Glonass- och Galileodata i form av en ökning av korrelationskoefficienten med 11 % för gradienten mot öster och 20 % för den mot norr. Av alla olika GNSS-analyser erhölls den högsta korrelationen för de östra gradienterna och en upplösning på 2 timmar, medan den bästa överensstämmelsen för de nordliga gradienterna erhölls för 6 timmars tidsupplösning. Valet av tidsupplösning är en kompromiss mellan att få en hög korrelation och möjligheten att upptäcka snabba förändringar i gradienten. På grund av skillnaderna i observationsgeometri detekteras plötsliga gradienter antingen inte alls eller med mycket mindre amplitud från GNSS-data. Skattningen av gradienterna från GNSS-data kan ges en förbättrad förmåga att detektera stora gradienter, men sker då på bekostnad av ökade formella fel. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-01-01 – 2019-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Instrument: Globala navigationssatelliter, mikrovågsradiometri
  • Tidsupplösning: 5 minut
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Onsala socken

Geografisk beskrivning: Atmosfären ovanför Onsala rymdobservatorium

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Ning T. and Elgered, G, (2021). High temporal resolution wet delay gradients estimated from multi-GNSS and microwave radiometer observations, Atmospheric Measurement Techniques.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-07-21