SND söker två datasamordnare

Publicerad: 2011-12-09

Två datasamordnare

REF NR PERM 2011/338 resp 339 med placering vid Svensk nationell datatjänst, SND.

Gemensamma förvaltningen.

Sista ansökningsdag: 2012-01-09

Svensk nationell datatjänst (SND) är en nationell strategisk resurs och har som huvuduppgift att förmedla information om data av intresse för forskning inom humaniora, medicin och samhällsvetenskap och att göra databaser tillgängliga för forskarsamhället. SND ska tillhandahålla sådana tekniska, juridiska, informationsmässiga, kunskapsmässiga och administrativa resurser som förbättrar forskarsamhällets tillgång till och utnyttjande av data. SND ingår som den svenska noden i ett internationellt nätverk av dataarkiv. Detta nätverk är en viktig del av forskningsinfrastrukturen.

Bearbetning av data och metadata är viktiga uppgifter för SND. Dessa aktiviteter har behov av att utökas och därför söker SND två datasamordnare, en med inriktning mot samhällsvetenskap och en med inriktning mot humaniora.

inriktning mot humaniora, ref nr PERM 2011/338
inriktning mot samhällsvetenskap, ref nr PERM 2011/339

Arbetsuppgifter
Datasamordnaren arbetar med stöd och tjänster för att bevara, organisera, underhålla och tillgängliggöra datamaterial. I arbetet ingår att bearbeta och kontrollera data och metadata för att möjliggöra återanvändning av forskningsmaterial. Uppgiften består även i att samla in och sprida information om datatyper, metadata och filformat. Arbetet innebär kontakter med forskare samt administration av ärenden rörande juridiska frågor i samband med deponering av data.

Datasamordnaren skall i sitt uppdrag:

  • Dokumentera forskningsmaterial
  • Ge råd och stöd till andra i deras produktion av dokumentation
  • Samla och förmedla kunskap om dokumentationsstandarder och deras användning
  • Konvertera och bearbeta data
  • Avidentifiera data
  • Medverka i utveckling av standarder, metoder och verktyg för dokumentation och tillgängliggörande


Arbetet är självständigt och innebär stora möjligheter att vara med och utforma innehållet i tjänsten.

Kvalifikationer
Akademisk grundexamen eller motsvarande inom något av områdena humaniora/samhällsvetenskap beroende på tjänst. Dokumenterad arbetslivserfarenhet från arbete i eller tillsammans med forskningsmiljöer. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Du är kommunikativ samt har god förmåga att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet då arbetet innefattar kontakter på skilda nivåer både inom och utanför universitetet.

För inriktningen mot humaniora:
Vana vid att hantera datafiler och kännedom om olika datafilsformat och metadatastandarder inom ämnesområdet.

För inriktningen mot samhällsvetenskap:
Vana vid att hantera datafiler och kännedom om statistikpaketen SPSS, SAS, STATA och/eller R. Kännedom om metadatastandarder.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast. Provanställning och individuell lönesättning tillämpas. Universitetet främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald.

Upplysningar
Föreståndare Hans Jørgen Marker; H.J.Marker@snd.gu.se
eller biträdande föreståndare Iris Alfredsson; Iris.Alfredsson@snd.gu.se

Fackliga företrädare
Martin Selander SACO, 031-786 1987, Stefan Schedin OFR-S, 031-786 1167; Lennart Olsson SEKO, 031-786 1173.

Ansökan
Ansökan, med angivande av referensnummer, sänds till anstallning@gu.se eller till Göteborgs universitet, registrator, Box 100, 405 30 Göteborg och ska vara inkommen senast 2012-01-09.

Ansökningshandlingar till anstallning@gu.se skickas i pdf-format och samlas i en fil. Ange referensnummer i ämnesraden.