SND:s forskningsdatakatalog i realtid

Grafen visar hur SND:s forskningsdatakatalog utvecklats sedan SND bildades år 1980. Siffrorna uppdateras i realtid.

Att använda data via SND

När du tar del av data som görs tillgängliga via SND bör du tänka på att:

1. Förse alla publikationer som på något vis baseras på data med en referens till dessa data. I referensen (eller citeringen) bör beständig identifierare (ex. DOI) samt hänvisning till skapare/primärforskare finnas med. Detta gäller oavsett publikationsform. Rapportera dessa publikationer till SND: request@snd.se.

2. Endast använda materialet inom ramen för de ändamål som specificerats vid din förfrågan eller under prövningsprocessen, i de fall tillgång till data är begränsad.

3. Följa rådande forskningsetiska principer. SND hänvisar till Vetenskapsrådets rapport "God Forskningssed" (2017).

4. Varken SND eller forsknings­huvudmannen för data tar något ansvar för hur data och tillhörande dokumentation används, inte heller för tolkningar eller slutsatser baserade på dessa.