Filter och kartvy
Kartvy

Shows datasets in search result containing geographic features

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • SND Logo
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Tillgång till data är begränsad eller efter beställning
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

380 träffar 381 träffar på engelska

Sortering:
Per sida:

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Jonsbergshagen

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: På uppdrag av Linköpings kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Jonsbergshagen, Slaka socken, Linköpings komm...

 • Östergötlands museum
Publicerad: 2012-12-19
SND Logo

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Trädgårdstorp_2

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under åren 2003 och 2004, med en komplettering under 2005, genomfört arkeologiska förundersökningar samt arkeol...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-12-11
SND Logo

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Trädgårdstorp

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under åren 2003 och 2004, med en komplettering under 2005, genomfört arkeologiska förundersökningar samt arkeol...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2014-04-08
SND Logo

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Källhemsområdet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum utförde under augusti 2003 en arkeologisk utredning etapp 1 i Källhemsområdet. Utredningen utfördes på uppdrag av Linköpi...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-04-08
SND Logo

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Drottningmarken

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Vadstena kommun har för avsikt att planera ett ca 70 000 m2 stort område inom Drottningmarken för utbyggnad av staden. På grund av detta gav Länss...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2014-04-09
SND Logo

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Ramshäll

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför uppförandet av ett nytt stjärnhus för bostäder har Riksantikvarieämbetet UV Öst undersökt delar av ett boplatsområde invid en känd skålgrops...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2014-04-10
SND Logo

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Urbjörn

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under hösten år 2004 och våren år 2005 utfördes en forskningsundersökning på Omberg i västra Östergötland i syfte att förstå den förhistoriska beb...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2014-04-10
SND Logo

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Öninge

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Fastighetsägaren inom Öninge 2:2 planerar att nyanlägga en campingplats på delar av sin mark, varför Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en ar...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2014-04-11
SND Logo

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Stavgård

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornläm...

 • Societas Archaeologica Upsaliensis
Publicerad: 2014-04-03
SND Logo

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Hulje

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har i maj 2009 genom­fört en förundersökning av boplatslämningar vid fornlämning RAÄ 89, Högby sn, Mjölby...

 • Societas Archaeologica Upsaliensis
Publicerad: 2014-04-08
SND Logo
 • Tillgänglighetsnivå för data

 • SND Logo
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Tillgång till data är begränsad eller efter beställning
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.