Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008

SND-ID: snd0984-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002746

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Anders Sundell - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 .

KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Resultat från KOLFU 2008 har presenterats i bland annat boken "Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati" (Gilljam et al., 2010a).

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2008 genomfördes för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Ledamöter i Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – 2009

Variabler

260

Antal individer/objekt

9890

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

69%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Beskrivning av insamlingsmetod:
  KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008). Antalet faktiska respondenter - exklusive bortfallet - var 9 890 .

  KOLFU 2008 genomfördes av ett forskarteam vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Politiker tycker om demokrati. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare), David Karlsson och Anders Sundell. I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 – 2009
 • Datainsamlare: Detector AB
 • Urvalsstorlek: 13500
 • Antal svar: 9890
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Svenska kommuner och landsting

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 421-2005-1350
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2015-11-26
Senast uppdaterad: 2020-01-17