Medeltida kyrkor i Skåne

SND-ID: snd0941-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002314

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 2.0

Version 2.0: 2015-05-26

DOI: https://doi.org/10.5878/002642

Citering

Skapare/primärforskare

Barbro Sundnér - Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för arkeologi och antikens historia rorId

Beskrivning

Frågan om hur byggnadsmaterial och byggnadsteknik förändrades i det medeltida stenkyrkobyggandet prövades på ett mindre antal skånska kyrkor vid två olika tillfällen på 1980-talet (Sundnér 1986, 1989). Resultatet visade kronologiska förändringar både beträffande vilka bergarter man valde, hur man bearbetade stenarna och hur man murade.

Eftersom Skåne representerar ett område med skilda naturgeografiska förutsättningar, inte minst när det gäller förekomst av råvaror till byggandet, var det möjligt att se att man under den äldre medeltiden huvudsakligen valde lokala bergarter. Det var bara i undantagsfall, som i det första stenbyggandet under 1000-talet med Dalby kungskyrka och de äldsta delarna av Lunds domkyrka som man valde att transportera byggnadssten längre sträckor (Löfvendahl och Sundnér 1997, Sundnér 1995, 2000, 2012). Under loppet av 1100-talet kom dock sandstenen från Höör i mellersta Skåne att få en större spridning som bearbetad sten främst i portaler och dopfuntar.

Från 1200-talet blev tegel alltmer använt som byggnadsmaterial och fick framför allt under 1400-talet en stor pro

... Visa mer..
Frågan om hur byggnadsmaterial och byggnadsteknik förändrades i det medeltida stenkyrkobyggandet prövades på ett mindre antal skånska kyrkor vid två olika tillfällen på 1980-talet (Sundnér 1986, 1989). Resultatet visade kronologiska förändringar både beträffande vilka bergarter man valde, hur man bearbetade stenarna och hur man murade.

Eftersom Skåne representerar ett område med skilda naturgeografiska förutsättningar, inte minst när det gäller förekomst av råvaror till byggandet, var det möjligt att se att man under den äldre medeltiden huvudsakligen valde lokala bergarter. Det var bara i undantagsfall, som i det första stenbyggandet under 1000-talet med Dalby kungskyrka och de äldsta delarna av Lunds domkyrka som man valde att transportera byggnadssten längre sträckor (Löfvendahl och Sundnér 1997, Sundnér 1995, 2000, 2012). Under loppet av 1100-talet kom dock sandstenen från Höör i mellersta Skåne att få en större spridning som bearbetad sten främst i portaler och dopfuntar.

Från 1200-talet blev tegel alltmer använt som byggnadsmaterial och fick framför allt under 1400-talet en stor produktionsökning främst för omfattande valvslagning. Teglet kom också att ersätta naturstenen i portaler och utsmyckningar när murarna byggdes av markstenar. Dessutom ändrades murningstekniken genom att stenarna inte längre lades i jämna lager. Även arkitektoniska förändringar av skilda slag är iakttagbara och har därför på olika sätt registrerats, bland annat genom utvecklingsplaner.

Totalt finns 283 helt eller delvis bevarade medeltidskyrkor på landsbygden i Skåne, av dessa ingår 245 kyrkor i inventeringen. Sex kyrkor (Östra Strö, Östra Hoby, Munka Ljungby, Vallkärra, Skurup och Vinslövs kyrkor) som saknar bevarat långhus har ändå tagits med därför att det fanns andra byggnadsdelar som var intressanta i sammanhanget.

Syfte:

Att undersöka hur byggnadsmaterial och byggnadsteknik förändrades i det medeltida stenkyrkobyggandet i Skåne.

Del A: Register över uppgifter som rör hela kyrkan. Informationen är insamlad genom mätningar och observationer. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Variabler

14

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Kyrkbyggnad

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Teknikhistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkitektur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sundnér, Barbro (1995) Byggnadssten i Skåne. Hikunin vol. 22. p 231-248

Sundnér, Barbro (1999) En byggnadsarkeologisk metodstudie av skånska medeltidskyrkor. Rapport till HSFR. Lund 1999.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-10-09
Senast uppdaterad: 2017-07-12