Inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten

SND-ID: ecds0158-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/7hqa-vq93

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Kennet Lundin - Göteborgs Naturhistoriska museum

Matthias Obst - Göteborgs universitet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

Data har sammanställts från historiska och mer nyligen genomförda inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten. Datafilen innehåller data från fyra olika inventeringar:
- Jägerskiöldexpeditionen, 1921-1938, är den äldsta inventeringen och genomfördes av L.A. Jägerskiöld. Totalt 440 platser besöktes, vanligtvis mellan vår och höst. (Jägerskiöld 1971)
- Pandalinainventeringen på den svenska västkusten, mellan åren 2005-2010.
- Inventering av Morups Bank på den svenska västkusten, 2005.
- Inventering av Lilla Middelgrund och Fladen på den svenska västkusten, 2005.

Jägerskiöldsinventeringen, 1921-1938
Ursprungsman: Jägerskiöld, L.A. 1971. En undersökning av den marina bentoniska makrofaunan längs den svenska västkusten 1921-1938
Acta reg. soc. scient. litt. goth. Zoologica 6
Antal poster: 33661

... Visa mer..
Data har sammanställts från historiska och mer nyligen genomförda inventeringar av den bentiska faunan på svenska västkusten. Datafilen innehåller data från fyra olika inventeringar:
- Jägerskiöldexpeditionen, 1921-1938, är den äldsta inventeringen och genomfördes av L.A. Jägerskiöld. Totalt 440 platser besöktes, vanligtvis mellan vår och höst. (Jägerskiöld 1971)
- Pandalinainventeringen på den svenska västkusten, mellan åren 2005-2010.
- Inventering av Morups Bank på den svenska västkusten, 2005.
- Inventering av Lilla Middelgrund och Fladen på den svenska västkusten, 2005.

Jägerskiöldsinventeringen, 1921-1938
Ursprungsman: Jägerskiöld, L.A. 1971. En undersökning av den marina bentoniska makrofaunan längs den svenska västkusten 1921-1938
Acta reg. soc. scient. litt. goth. Zoologica 6
Antal poster: 33661
Innehåll: artnamn, samlingslokaler, habitatbeskrivningar, datum, samlare, djup, provtagningsmetod, fältnoteringar
Format: tabellformat
Provfraktion: alla multicellulära organismer > 1 mm insamlades
Tillgång till insamlat material: alla prov lagras på Göteborgs Naturhistoriska Museum, Sverige.
Bevarande: etanol
Extensions: min_date 1920-06-13, max_date 1939-08-15, min_latitude 56.17236667, max_latitude 59.10453333, min_longitude 9.65000, max_longitude 12.93693333

Pandalinainventeringen, 2005-2010
Ursprung: Artdatabanken
Antal poster: 13528
Innehåll: artnamn, samlingslokaler, habitatbeskrivningar, datum, samlare, djup, provtagningsmetod (under mätmarkeringar), fältnoteringar
Format: tabellformat
Provfraktion: alla multicellulära organismer > 1 mm insamlades
Tillgång till insamlat material: alla prov lagras på Göteborgs Naturhistoriska Museum, Sverige
Bevarande: etanol
Extensions: min_date 2005-06-09, max_date 2010-09-08, min_latitude 59.00000, max_latitude 55.86096, min_longitude 10.13345, max_longitude 12.76311

Inventering av Morups Bank, 2005
Ursprung: Artdatabanken
Antal poster: 810
Innehåll: artnamn, samlingslokaler, habitatbeskrivningar, datum, samlare, djup, provtagningsmetod (under mätmarkeringar), fältnoteringar
Format: tabellformat
Provfraktion: alla multicellulära organismer > 1 mm insamlades
Tillgång till insamlat material: alla prov lagras på Göteborgs Naturhistoriska Museum, Sverige.
Bevarande: etanol
Extensions: min_date 2005-09-06, max_date 2010-09-08, min_latitude 52.84, max_latitude 50.95000, min_longitude 11.3100, max_longitude 18.8000

Inventering av Lilla Middelgrund och Fladen 2005
Uppdragsgivare: Artdatabanken
Antal poster: 2911
Innehåll: artnamn, samlingslokaler, habitatbeskrivningar, datum, samlare, djup, provtagningsmetod (under mätmarkeringar), fältnoteringar
Format: tabellformat. Provfraktion: alla multicellulära organismer > 1 mm insamlades
Tillgång till pinsamlat material: alla prov lagras på Göteborgs Naturhistoriska Museum, Sverige
Bevarande: etanol
Extensions: min_date 2005-06-09, max_date 2010-06-17, min_grad 55.8600, max_latitude 59.1100, min_longitude 9.6500, max_longitude 12.9400 Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1920-06-13 – 2010-09-08

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sveriges västkust

Administrativ information

Identifierare

ECDS-id: 01d148f8-f87c-47e3-adfc-c10619f6e9a1

ECDS-id: 899a7344-be36-4756-9d59-3440c2a2758c

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Obst M, Vicario S, Lundin K, Berggren M, Karlsson A, Haines R, Williams A, Goble C, Mathew C, Güntsch A (2017) Marine long-term biodiversity assessment suggests loss of rare species in the Skagerrak and Kattegat region. Marine Biodiversity. DOI:10.1007/s12526-017-0749-5

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-09-07
Senast uppdaterad: 2019-01-29