Supporting data for "Diel variability of methane emissions from lakes"

SND-ID: 2024-302. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/zfzp-jf37

Citering

Skapare/primärforskare

Anna Katarzyna Sieczko - Linköpings universitet orcid

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Se engelsk beskrivning för info.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sieczko AK, Duc NT, Schenk J, Pajala G, Rudberg D, Sawakuchi HO, Bastviken D. Diel variability of methane emissions from lakes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Sep 1;117(35):21488-21494. doi: 10.1073/pnas.2006024117. Epub 2020 Aug 17. PMID: 32817550; PMCID: PMC7474682.
DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2006024117

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-06-26