CATCH EyoU (Constructing AcTive CitizensHip with European YOUth: Policies, Practices, Challenges and Solutions)

SND-ID: 2024-229. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.60689/2jve-d638

Citering

Skapare/primärforskare

Erik Amnå - Örebro universitet orcid

Forskningshuvudman

Örebro universitet rorId

Beskrivning

Data från den svenska delen av EU-projektet CATCH EyoU (Constructing AcTive CitizensHip with European YOUth: Policies, Practices, Challenges and Solutions).

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-28