Content Ontology Design Patterns: Qualities, Methods, and Tools - Supplementary Materials

SND-ID: 2024-201. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/wwdc-v972

Citering

Skapare/primärforskare

Karl Hammar - Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

Data (XLSX, CSV, HTML, PDF) och kod (Java) som stödjer Karl Hammars doktorsavhandling 2017.

Datasetet har ursprungligen publicerats i DiVA och flyttades över till SND 2024.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Identifierare

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Datavetenskap (datalogi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2024-06-27