Luft- och bullerkartor för SCAPIS-miljö

SND-ID: 2023-241. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/btxv-v698

Ladda ner data

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Peter Molnár - Göteborgs universitet, Institutitionen för medicin orcid

Mikael Ögren - Göteborgs universitet, Institutitionen för medicin orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa rorId

Beskrivning

I detta dataset har vi publicerat kartor över modellerade luftföroreningar (PM2.5, PM10, NOx och NO2) och buller (uttryckt som Lden) för basmodelleringsåren 2000, 2011 och 2018. För NO2 och Lden har vi totala nivåer, och för de andra luftföroreningarna har vi både totala nivåer, och även nivåerna från de olika lokala källorna, avgaser från trafik, vägslitage och återuppvirvling, sjöfart, uppvärmning av bostäder och övrigt (en blandning av icke-vägmaskiner, jordbrukskällor och diffusa källor).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kartor över buller och luftföroreningar 2000, 2011 och 2018 för Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm-Uppsala och Umeå.

Tidsdimension

Studiedesign

Kohortstudie

Kohortstudie: Retrospektiv

Beskrivning av studiedesign

Exponeringsunderlag för SCAPIS-kohorten

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2018

Variabler

22

Antal individer/objekt

330

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 – 2018
 • Datainsamlare: Göteborgs universitet
 • Datakälla: Geografiskt område
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Region

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Medverkande

Kristina Eneroth - Stockholms stad, Miljöförvaltningen, SLB-analys orcid

Cecilia Bennet - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut orcid

Christian Asker - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut orcid

Susanna Gustafsson - Malmö stad, Miljöförvaltningen

Jenny Lindvall - Stockholms stad, Miljöförvaltningen, SLB-analys orcid

... Visa mer..

Kristina Eneroth - Stockholms stad, Miljöförvaltningen, SLB-analys orcid

Cecilia Bennet - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut orcid

Christian Asker - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut orcid

Susanna Gustafsson - Malmö stad, Miljöförvaltningen

Jenny Lindvall - Stockholms stad, Miljöförvaltningen, SLB-analys orcid

David Segersson - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut orcid

Mårten Spanne - Malmö stad, Miljöförvaltningen orcid

Visa mindre..

Finansiering 1

 • Finansiär: FORTE rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2020-01044_Forte
 • Projektnamn på ansökan: Luftföroreningar i yrkes- och omgivningsmiljö – en bidragande orsak till kronisk njursjukdom?
 • Information om finansiering: Does occupational and environmental exposure to particulate air pollution contribute to chronic kidney disease?

Finansiering 2

 • Finansiär: FORTE rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2019-00108_Forte
 • Projektnamn på ansökan: Vägtrafikbuller och subkliniska mått på kardiometabolrisk och ateroskleros (SCAPIS-Buller)
 • Information om finansiering: Road traffic noise and subclinical measures of cardiometabolic risk and atherosclerosis (SCAPIS-Buller)

Finansiering 3

 • Finansiär: FORTE rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2019-00169_Forte
 • Projektnamn på ansökan: Luftföroreningar och ateroskleros i en svensk kohort (SCAPIS-Luft)
 • Information om finansiering: Air pollution and atherosclerosis in a Swedish cohort (SCAPIS-Luft)
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Strömningsmekanik och akustik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2024-03-08

Version 1: 2024-03-08

DOI: https://doi.org/10.5878/btxv-v698

Hemsida

Kontakter för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-03-08