Jämförelse av träningsmetoders påverkan på användares förmåga att identifiera phishing

SND-ID: 2021-339-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/g6d9-7210

Citering

Skapare/primärforskare

Joakim Kävrestad - Högskolan i Skövde

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde - Institutionen för Informationsteknologi rorId

Beskrivning

Studiens syfte var att analysera hur olika typer av säkerhetsträning påverkar användares förmåga att identifiera phsihing mail. Studien genomfördes som ett simulerat experiment där data samlades in både genom manuell kontroll av deltagarnas agerande samt med så kallad eye tracker.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Informationsteknologi

Medverkande

Marcus Nohlberg - Högskolan i Skövde

Finansiering

  • Finansiär: Post- och Telestyrelsen
  • Diarienummer hos finansiär: 19-10617
  • Projektnamn på ansökan: Utveckling av beslutsstöd för användare i riskfyllda situationer online (UBARSO)
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Övrigt (CESSDA Topic Classification)

Datavetenskap (datalogi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Systemvetenskap, informationssystem och informatik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2022-02-18