BAS Online Pass 5: Principer för dokumentation

Passet består av tre presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Principer för dokumentation

Presentationen inleds med en allmän genomgång av dokumentation av forskningsmaterial utifrån forskningsprocessens huvudsakliga faser. Du får därefter ta del av några argument till varför dokumentation är viktigt och vilka råd som kan ges till forskare för att enklare komma igång med forskningsprojektets dokumentation.

Du kommer att få möjlighet att reflektera kring och skriva ner sådant som du tycker är relevant att dokumentera under respektive fas i forskningsprocessen. Du får också öva på att ge råd om dokumentation till forskare utifrån ett fiktivt forskningsprojekt.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
+4631-7866494
+46709-906110