BAS Online Pass 5: Dokumentation på variabelnivå

Passet består av tre presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Dokumentation på variabelnivå

Den här presentationen handlar om dokumentation på variabelnivå, dvs. forskningsmaterialets data, och kommer att inbegripa både tabulära och icke tabulära data. Du kommer att få se exempel på data som är inmatade i Excel och SPSS och får ta del av resonemang kring vilka metadata som behövs för att någon annan ska kunna förstå ett datamaterial.

Efter presentationen kan du gärna försöka besvara följande frågor:

  • Vad menas med att dokumentera data på variabelnivå?
  • Vad skiljer tabulära data från icke tabulära data?

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

 

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
+4631-7866494
+46709-906110