BAS Online Pass 5: Bedömning av metadata för sekundäranalys

Passet består av tre presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Bedömning av metadata för sekundäranalys

En central uppgift för en DAU är att hjälpa forskare att göra sina data så FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) som möjligt. Det innebär bland annat att se till att det finns tillräckliga metadata vid publicering av data så att andra kan förstå och återanvända datamaterialet. Som stöd i arbetet med att göra en sådan bedömning ska du få ta del av några grundläggande principer att utgå ifrån.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

 

Länkar

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.se
+4631-7866494
+46709-906110